کُردها از همه ما دفاع می کنند

پل شارپ، سردبیر مجله طنز “شارلی ابدو” فرانسوی که چند روز پیش از طرف چند تن از افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و در نتیجه آن 12 تن کشته شدند، در 22 اکتبر 2014 در مورد کردها چنین نوشته است:

من کُرد نیستم و حتی یک واژه کُردی هم نمی دانم، تا جاییکه توان اشاره به نام یک نویسنده کُرد را ندارم، فرهنگ کُردی برای من نا آشناست. آه، بله! انگار به من الهام می شود، من به کُردی می خورم… امروز من کُرد هستم. من به کُردی اندیشه می کنم سخن می گویم، به کُردی آواز می سرایم و گریه سر می دهم!

کُردهای سوریه از هر جهت محاصره شده اند، آنان با تاریکی در ستیز هستند و از زندگی و خانواده و سرزمینشان دفاع می کنند، اما دشمنان چه خوششان بیاید و چه بد، آنان تنها نیرویی هستند که با داعش مقابله می کنند، اینان از ما دفاع می کنند، نه بر ضد اسلام بلکه علیه وحشیگری و بربریت مبارزه می کنند.

چگونه می توانند مارا بپذیرند از اینکه همپیمانی علیه داعش صحت دارد، زیرا بنا به هر دلایلی، این همپیمانی بین المللی تا این لحظه با داعش در ارتباط هستند، حتی ارتباطاتی اقتصادی، سیاسی و استراژیک با داعش دارند، اما با این همه، کُردها ایستادگی می کنند.

امروز مردمان کُرد…